Bismillahirrahmanirrahim

Hasil Pandang Yang Sama diperoleh, manakala memandangnya dari Sudut Pandang dan Cara Pandang yang sama.


Bismillahirrahmanirrahim

"... dan bukan kamu yang melempar (menyebarkan, membagikan, meluaskan) ketika kamu melempar, tetapi ALLAH-lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk memberi kemenangan kepada orang orang yang beriman dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Segalanya terlaksana karena kuasa ALLAH : La haula wala quwwata ila billah : Tidak ada daya dan upaya kecuali Kekuatan (Daya dan Upaya) Allah.

...........................................................

Ini DUA SOLUSI untuk INDONESIA dalam membangun bangsa dan negara agar mampu menjadi bangsa yang MANDIRI (BERDIKARI), yang kini telah disampaikan dan terus dibagikan, menyebar di seluruh bumi pertiwi INDONESIA bahkan manca negara...

1. Membangun JIWAnya dengan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM (Kasih Sayang, Welas Asih) ada di blog : http://asajiutomo99.blogspot.com
(BASMALLAH adalah dasar Ilmunya)

2. Membangun BADANnya dengan SEDEKAH, ada di blog:http://indonesiabaru19.blogspot.com
(SHADAQALLAH adalah Membenarkannya/ Mewujudkan dengan Amal)

Diantara wujud dan bukti KAMI dalam beribadah kepada ALLAH dan berbakti untuk NEGARA.
Insya Allah...

Bangunlah JIWANYA
Bangunlah BADANNYA
Untuk INDONESIA RAYA

CITA CITA bukanlah ANGAN ANGAN KOSONG, tetapi merupakan HARAPAN YANG BESAR bagi ORANG ORANG yang ADA KEMAUAN, memiliki KEMAMPUAN dan ADA TINDAKAN UNTUK MEWUJUDKAN.

BERBUAT YANG BENAR JIKA INGIN BAIK, HIDUP INI TIDAKLAH BAIK TANPA BERBUAT BAIK.


Bismillahirrahmanirrahim

Hanya BANGSA BESAR yang Berani mengambil resiko Besar demi martabat bangsa, Kemandirian bangsa dan untuk Kesejahteraan anak cucu generasi bangsa, sebagai wujud IBADAH kepada ALLAH dan BERBAKTI untuk NEGARA.

"Dan hendaklah takut (Kepada Allah) orang orang yang sekiranya mereka meninggalkan GENERASI/ KETURUNAN yang Lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap KESEJAHTERAANnya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (Jujur, tidak bohong, menepati janji)"

................................................................

Untuk INDONESIAKU
BANGSA INDONESIA selamanya tidak akan mampu dan bisa menjadi bangsa yang MANDIRI (BERDIKARI) dalam membangun dan dalam kehidupan berNEGARAnya, jika terus mengandalkan UTANG dan INVESTASI dari LUAR NEGERI. Apalagi untuk dapat mensejahterakan ANAK KETURUNAN/ GENERASI masa depan bangsa, sungguh merupakan hal yang sangat jauh untuk bisa dicapainya, yang tinggal/ yang ada hanya Keturunan/ Generasi bangsa yang menanggung nestapa UTANG turun temurun berkepanjangan dan KETERGANTUNGAN modal dari bangsa Asing.

Dan inilah SOLUSI untuk bisa membangkitkan bangsa dari KETERGANTUNGAN menjadi bangsa yang MANDIRI (BERDIKARI), melepaskan Negara dari UTANG YANG BERKEPANJANGAN dan dari KETERGANTUNGAN modal dan investasi dari LUAR NEGERI.
Blog:http://indonesiabaru19.blogspot.com
Insya Allah

Bangsa INDONESIA KAYA sumber daya alam (SDA) dan BESAR sumber daya manusia (SDM), jadi tidak ada Alasan untuk tidak bisa SEJAHTERA.

Maka bersegera kembali kepada JATI DIRI BANGSA yaitu pelaksanaan PANCASILA dan UUD 1945 secara murni dan konskuen. Berdayakan dengan maksimal namun bijak dalam mengelola TANAH dan LAUT yang LUAS sebagai negara AGRARIS dan MARITIM. Kemudian jadikan KEKELUARGAAN dan GOTONG ROYONG sebagai semangat dan budaya dalam kehidupan dan membangun bangsanya. (Itulah tiga JATI DIRI yang mampu menghantarkan INDONESIA MENJADI MERCUSUAR DUNIA).

STOP UTANG dan INVESTASI dari LUAR NEGERI.

Selamatkan bangsa dan generasi masa depan/ keturunan dari UTANG turun temurun berkepanjangan dan dari KETERGANTUNGAN modal dan Investasi Asing dengan bersatunya, berGOTONG ROYONGnya seluruh Umat dan Rakyat INDONESIA berSEDEKAH kepada NEGARA.
Blog:http://indonesiabaru19.blogspot.com

CITA CITA bukanlah ANGAN ANGAN KOSONG, tetapi merupakan HARAPAN yang BESAR bagi ORANG ORANG yang ADA KEMAUAN, memiliki KEMAMPUAN dan ADA TINDAKAN UNTUK MEWUJUDKAN.

BERBUAT YANG BENAR JIKA INGIN BAIK, HIDUP INI TIDAKLAH BAIK TANPA BERBUAT BAIK.


Translate


Download File


Profil Penulis

Nama : Sutomo
Tpt/tgl lhr : Boyolali 07 Nopember 1970
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Berkarya
Agama : ISLAM
Hp : 0812-1946-6719
Tentang Sutomo
Cukuplah Aku menjadi manusia yang selalu ingat dan menjalankan apa yang telah Aku ikrarkan di hadapan Allah Yang Maha Suci, ketika Aku bersyahadat berjanji setia untuk menjadi manusia yang terpuji

Artikel Lainya

~~ Di izinkan Mengcopy Paste Artikel Website dan Menyebar luaskan Artikel sumber Artikel www.sutomo1.com  Di baca di renungkan dan dipahami ~~