Bismillahirrahmanirrahim

Ada banyak TINDAKAN KEBAIKAN, tetapi hanya ADA SATU SUMBER KEBENARAN. Yaitu KEBENARAN dari ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM.

BERBUAT YANG BENAR JIKA INGIN BAIK, HIDUP INI TIDAKLAH BAIK TANPA BERBUAT BAIK.


Bismillahirrahmanirrahim

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan."

"Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidilharam, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat."

"Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu."

"ALLAH memusnahkan RIBA dan menyuburkan SEDEKAH,"

............................................................

Alhamdulillah, senantiasa Allah Kuatkan dan mampukan untuk berSEDEKAH membiayai terkirim, menyebarnya dan meluasnya fisik artikel di blog :http://asajiutomo99.blogspot.com dan blog :http://indonesiabaru19.blogspot.com ke wilayah wilayah Persada Indonesia dan manca negara, sebagai suatu BERITA dan SOLUSI untuk NEGERI wujudkan INDONESIA YANG LEBIH BERKUALITAS. INDONESIA BERDIKARI tanpa UTANG dan INVESTASI dari LUAR NEGERI.

Hari ini ke 32 daerah di wilayah Indonesia.

"Adanya Buah berawal dari Adanya yang Ditanam."

CITA CITA bukanlah ANGAN ANGAN KOSONG, tetapi merupakan HARAPAN YANG BESAR bagi ORANG ORANG YANG ADA KEMAUAN, memiliki KEMAMPUAN dan ADA TINDAKAN UNTUK MEWUJUDKAN.


Bismillahirrahmanirrahim

Tak ada yang mampu menundukkan Para Penguasa KEZALIMAN kecuali Tangan Allah melalui HAMBA TERPILIHNYA.

NAMRUDZ ditaklukkan IBRAHIM AS
FIR'AUN ditaklukkan MUSA AS
ABU JAHAL ditaklukkan oleh MUHAMMAD SAW

Jadi, jika ada jaman JAHILIYYAH di bawah Kekuasaan PENGUASA KEZALIMAN, yang mampu merubahnya menjadi jaman PETUNJUK/ jaman penuh KEADILAN adalah PEMIMPIN yang ADIL, .. dan PEMIMPIN YANG ADIL itu adalah seorang UTUSAN yang BERPETUNJUK WAHYU.

...........................................................

Ketetapan ALLAH pasti terjadi,
"Sesungguhnya Allah memusnahkan RIBA dan menyuburkan SEDEKAH."

.........................................................


Bismillahirrahmanirrahim

Berat untuk mengusir Penjajah dari bumi NUSANTARA untuk tercapainya KEMERDEKAAN INDONESIA. Tetapi tak kalah beratnya untuk menjadikan BANGSA INDONESIA BERDIKARI, bebas dari UTANG dan Bebas dari KETERGANTUNGAN MODAL dan INVESTASI dari LUAR NEGERI.

Dahulu VOC Belanda membelenggu NUSANTARA, dan Kini BANGSA INDONESIA Terbelenggu oleh UTANG dan INVESTASI ASING.

Sama yang dihadapinya, perjuangan dan pengorbanan untuk melawan TIRANI PENJAJAH yang masuk melalui SISTEM EKONOMI. Hanya berbeda masa, Dahulu dan Kini.

PERJUANGAN BELUM SELESAI...!!!

Untuk wujudkan bangsa INDONESIA YANG LEBIH BERKUALITAS, BANGSA INDONESIA YANG BERDIKARI dengan Bismillahirrahmanirrahim (blog:http://asajiutomo99.blogspot.com) (terjalinnya Kasih sayang) dan SEDEKAH (blog:http://indonesiabaru19.blogspot.com) yang dilaksanakan secara serentak dan bersama sama, berGOTONG ROYONG, sebagai tindakan dan gerakan konkrit dari seluruh Umat dan rakyat untuk menyelamatkan bangsa INDONESIA dan generasi bangsa dari UTANG TURUN TEMURUN yang berkepanjangan dan dari KETERGANTUNGAN INVESTASI ASING.

INDONESIA MAMPU BERDIKARI tanpa UTANG DAN INVESTASI dari LUAR NEGERI


Translate


Download Artikel 1


Download Artikel 2


Profil Penulis

Nama : Sutomo
Tpt/tgl lhr : Boyolali 07 Nopember 1970
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Berkarya
Agama : ISLAM
Hp : 0812-1946-6719
Tentang Sutomo
Cukuplah Aku menjadi manusia yang selalu ingat dan menjalankan apa yang telah Aku ikrarkan di hadapan Allah Yang Maha Suci, ketika Aku bersyahadat berjanji setia untuk menjadi manusia yang terpuji

Artikel Lainya

~~ Di izinkan Mengcopy Paste Artikel Website dan Menyebar luaskan Artikel sumber Artikel www.sutomo1.com  Di baca di renungkan dan dipahami ~~